• Marta a Jozef Pitoňák, Ždiar 678
 • +421 (0)907406573, +421 (0)908975687
  1. Rezervácia

  OBCHODNÉ PODMIENKY

  Penzión pod Tatrami***, Ždiar 678, 059 55, Ždiar

  Zmluvné strany:
  Prevádzkovateľ: Jozef Pitoňák, Penzión Pod Tatrami 059 55 Ždiar 678, IČO – 33092605
  Zákazník : fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby prevádzkovateľa.

  • zmluva vzniká dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom o využití služieb prevádzkovateľa
  • prevádzkovateľ sa následne zaväzuje poskytnúť služby v dohodnutom rozsahu a za dohodnuté ceny
  • zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu, dodržiavať obchodné podmienky a ubytovací poriadok
  • uhradením zálohy, zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a ubytovacím poriadkom
  • v prípade porušenia obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku, zákazníkovi môžu byť odopreté ďalšie služby, stráca právo na vrátenie zálohy a je povinný uhradiť plnú sumu za poskytnuté služby
  • ceny za poskytované služby sú zmluvné, navrhnuté v cenníku prevádzkovateľa
  • detské zľavy sa poskytujú podľa cenníka pre deti do 11 rokov;
  • v prípade neuhradenia zálohy v dohodnutom termíne je prevádzkovateľ oprávnený zrušiť rezerváciu;
  • zvyšok ceny je zákazník povinný uhradiť v deň príchodu;
  • zákazník má právo na riadne poskytnutie nim objednaných služieb v dohodnutom rozsahu;
  • zákazník môže kedykoľvek odstúpiť od dohody poskytovania služieb. Odstúpenie nastáva dňom oznámenia a zákazník je povinný uhradiť storno poplatok;
  • v prípade zrušenia časti pobytu, zákazník nemá nárok na finančnú náhradu;
  • pri porušení obchodných podmienok alebo ubytovacieho poriadku zákazníkom, má prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a zákazníkovi pripadá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

  Cena zahrňuje:

  Ubytovanie, posteľnú bielizeň, elektrickú energiu, vodu a plyn. Cena je uvedená za osobu/deň.

  V cene nie je zahrnutý

  Rekreačný poplatok (hradí sa na mieste) € 0,40 na osobu/deň, doplnkové služby (ponúkané väčšinou v hoteloch a penziónoch), kaucia €50 (ak nie je uvedené inak) po skončení pobytu je kaucia vrátená klientovi, ak nedošlo k poškodeniu objektu. Klient zodpovedá za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave. Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má ubytovateľ právo použiť celú kauciu alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd, alebo žiadať úplnú náhradu vzniknutých škôd

  V Ždiari, dňa 01.01.2019